NanoStruct Builder

  • user warning: Table 'variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE variable SET value = 's:1:\"1\";' WHERE name = 'image_gallery_nav_vocabulary' in /var/www/vinetoolkit.org/includes/bootstrap.inc on line 609.
  • user warning: Table 'variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE variable SET value = 'a:1:{i:0;s:13:\"primary-links\";}' WHERE name = 'menu_expanded' in /var/www/vinetoolkit.org/includes/bootstrap.inc on line 609.

NanoStruct Builder jest aplikacją dostępową do programu Spacegroup. Generuje pliki zawierające modele dnaych, które są następnie przetwarzane przez Nano Editor.

Aby stworzyć nowy plik z modelem danych należy wprowadzić wszystkie niezbędne informacje. Przede wszystkim należy wybrać odpowiednią grupę symetrii (w zakładce Symmetry - rys.1).
NanoStruct Builder main view.NanoStruct Builder main view.

Następnie należy kliknąć na zakładkę Cell. W wybranym widoku należy zdefiniować kąty, wektory sieci przestrzennej i liczbę komórek, które mają być powielone w każdym kierunku (rys.2). Ostatnie pole określa czy komórka prymitywna ma być znaleziona.
NanoStruct Builder - widok do wprowadzania danych.NanoStruct Builder - widok do wprowadzania danych.

Następnie należy kliknąć na zakładkę Atoms. W tym widoku można zdefiniować atomy (rys.3), z których struktura będzie się składać. W tym celu należy kliknąć na przycisk Add atom. W wyniku tego działania powinna pojawić się tablica Mendelejewa (rys.4), z której należy wybrać pożądane atomy. W przypadku gdy ma być wybranych więcej niż jeden atomów tego samego typu, należy na podany atom klikać wybraną liczbę razy. Po wybraniu wszystkich atomów, należy zamnkąć okno z tablicą.
NanoStruct Builder - widok definiowana atomów.NanoStruct Builder - widok definiowana atomów.
Tablica Mendelejewa potrzebna do wyboru atomów.Tablica Mendelejewa potrzebna do wyboru atomów.

Po zdefiniowaniu atomów istnieje możliwość określenia ich współrzędnych. Aby wprowadzić koordynaty należy kliknąć w tabeli na wybrany atom i wpisać odpowiednie wartości (rys.5).
NanoStruct Builder - definiowane współrzędnych atomów.NanoStruct Builder - definiowane współrzędnych atomów.

Po zdefiniowaniu wszystkich potrzebnych danych wejściowych istnieją dwie możliwości wygenerowania pliku zawierającego model danych. Można kliknąć na przycisk Create structure aby stworzyć strukturę bazując na wektorach i kątach, bądź też klinąć na przycisk Produce crystal, który wywoła aplikację Spacegroup i spowoduje utworzenie struktury krystalicznej bazując na zdefiniowanej grupie symetrii (rys.6).
Dwa przyciski umożliwiające wygenerowanie modelu danych na dwa różne sposoby.Dwa przyciski umożliwiające wygenerowanie modelu danych na dwa różne sposoby.

Wygenerowana struktura (plik z rozszerzeniem *.sbx) może być załadowana do Nano Editora