Okno Managera Case'ów

 • user warning: Table 'variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE variable SET value = 's:1:\"1\";' WHERE name = 'image_gallery_nav_vocabulary' in /var/www/vinetoolkit.org/includes/bootstrap.inc on line 609.
 • user warning: Table 'variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE variable SET value = 'a:1:{i:0;s:13:\"primary-links\";}' WHERE name = 'menu_expanded' in /var/www/vinetoolkit.org/includes/bootstrap.inc on line 609.

Trzy części Okna Managera Case'ówTrzy części Okna Managera Case'ów

Widok ten jest wyświetlony jako domyślny po otwarciu aplikacji.

Składa się on z trzech części:

 • Panel przycisków - numer 1 na rys.1
 • Lista case'ów (przypadków) - numer 2 na rys.1
 • Szczegóły zaznaczonego case'a - numer 3 na rys.1

1. Panel przycisków

Po zaznaczeniu case'a bądź też grupy case'ów na liście case'ów można użyć poniższych przycisków:

 • Show case - przełącza widok na Okno Symulacji, w którym szczegóły zaznaczonego case'a zostaną wyświetlone,
 • Create case based on selection - przełącza widok na Okno Symulacji. W przypadku gdy zaznaczona była grupa case'ów, tworzony jest nowy case z nazwą odpowiadającą nazwie zaznaczonej grupy. W przypadku gdy pojedynczy case był zaznaczony, tworzona jest jego kopia z ewentualnymi taskami (zadaniami) ustawionymi w stanie DEFINED,
 • Create case - przy zaznaczonej grupie case'ów przycisk ten przełącza widok na Okno Symulacji i umożliwia utworzenie nowego case'a,
 • Delete - usuwa zaznaczoną grupę case'ów bądź też pojedynczego case'a,
 • Create case group - wyświetla okno Create Case Group, w którym po podaniu nazwy grupy tworzona jest nowa grupa.

2. Lista case'ów

Zawiera listę wszystkich utworzonych case'ów. Dostarcza informcje nt. nazwy case'a, czasu zatwierdzenia, czasu zakończenia i statusu case'a. Status case'a może być następujący:

 • DEFINED - w przypadku gdy symulacja nie została jeszcze uruchomiona,
 • FINISHED - w przypadku gdy symulacja została pomyślnie zakończona,
 • CANCELED - w przypadku gdy symulacja została anulowana,
 • ACTIVE - w przypadku gdy symulacja jest wciąż aktywna (nie została jeszcze zakończona),
 • FAILED - w przypadku gdy symulacja nie powiodła się.

3. Szczegóły zaznaczonego case'a

Po zaznaczeniu grupy case'ów lub pojedynczego case'a, wszystkie dostępne informacje są wyświetlane w tym panelu.