Crystal Structures Editor

  • user warning: Table 'variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE variable SET value = 's:1:\"1\";' WHERE name = 'image_gallery_nav_vocabulary' in /var/www/vinetoolkit.org/includes/bootstrap.inc on line 609.
  • user warning: Table 'variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE variable SET value = 'a:1:{i:0;s:13:\"primary-links\";}' WHERE name = 'menu_expanded' in /var/www/vinetoolkit.org/includes/bootstrap.inc on line 609.

Structure Builder - Crystal Structures Editor

Structure Builder jest apliakcją umożliwiającą użytkownikowi tworzenie struktur krystalicznych. Jest to oprogramowanie posiadające funckjonalność podobną do oferowanej przez komercyjne i open source'owe programy takie jak: GoVasp i XCrysDen. W skład apliakcji wchodzą: interfejs do tworzenia danych wejściowych (NanoStruct Builder) oraz graficzny edytor (Nano Editor). Pierwszy z nich generuje geometrię współrzędnych krystalograficznych na podstawie zdefiniowanych: grupy symetrii, wektorów sieci przestrzennej oraz kątów. Stworzona geometria stanowi dane wejściowe do drugiej części aplikacji - Nano Editora. Nano Editor umożliwia tworzenie, edytowanie oraz manipulację super komórek. Ponadto daje możliwość wygenerowania pliku będącego wejściem dla pakietu Abinit.